پرخاش بهزاد نبوی در مقابل سخنان امام

پرخاش بهزاد نبوی در مقابل سخنان امام (ره):
اگر فکر می کنند ما تنوری عمل می کنیم در اشتباه هستند ...
(اشاره به داستان یکی از شیعیان امام جعفر صادق (ع) و تعبد ایشان در پذیرفتن فرمان امام(ع) و رفتن به درون تنور).

بیشتر بخوانید